4-12 μηνών postnatal fitness

 

Ώρες Προγράμματος

11.50- 12.30

11.00- 11.40 & 11.50 – 12.10

11.00- 11.40 online &

17.30- 18.10 δια ζώσης