Ετικέτα: σωστές στάσεις -θέσεις

Μητρικός Θηλασμός
Άρθρο

Μητρικός Θηλασμός

Ο θηλασμός του μωρού είναι θεωρητικά μια κίνηση απλή και φυσική. Στην πράξη όμως γεννιούνται ένα σωρό ερωτήματα. Το κυριότερο πραγματικά εμπόδιο για ένα επιτυχημένο θηλασμό είναι η λαθεμένη πληροφόρηση και οι αντιφατικές συμβουλές. Το πιο σημαντικό στην εδραίωση του …