Μουσικοκινητική για βρέφη

 

Ώρες Προγράμματος

18:00 – 18:45, 24 – 36 μηνών 

17:30 – 18:15 , 07 – 13 μηνών 

& 18 :30 – 19: 15, 14 – 24 μηνών