Μουσικοκινητική για βρέφη

 

Ώρες Προγράμματος

17.00- 17.50 , 7- 13 μηνών 

& 18.00- 18.50, 14- 24 μηνών 

18.00- 18.50 , 14- 24 μηνών 

& 19.00- 19.50, 2-3 χρονών