Σωματική προετοιμασία τοκετού *από 33η εβδομάδα κύησης

Ώρες Προγράμματος

10.00- 10.50 δια ζώσης και online