Σωματική προετοιμασία τοκετού *από 33η εβδομάδα κύησης

Ώρες Προγράμματος

09.00 – 09.50 δια ζώσης  & 10.00- 10.50 δια ζώσης και online