Σωματική προετοιμασία τοκετού *από 33η εβδομάδα κύησης

Ώρες Προγράμματος

11.50 – 12.40 online

10.00- 10.50