Μουσικοκινητική για βρέφη

 

Ώρες Προγράμματος

10-24 μηνών: 18: 30 – 19 :15     &     2-3 ετών: 17:30 – 18:15

                                                                                    10-24 μηνών:: 17:30 – 18:15     &    2-3 ετών  18: 30 – 19 :15