Γυμναστική στην εγκυμοσύνη

 

Ώρες Προγράμματος

10:00 – 10:50 &  18.00 – 18.50

18.30 – 19.20

18:30 – 19:20