Γυμναστική στην εγκυμοσύνη

 

Ώρες Προγράμματος

10:00 – 10:50 &  19.30- 20.20

17.30 – 18.20

10.00- 10.50, 11.00- 11.50

19.30 – 20.20

19.00- 19.50

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος