Ετικέτα: πόνος στην ηβική σύμφυση

Άρθρο

Πόνος στην ηβική σύμφυση- πως γυρνάμε πλευρό στο κρεβάτι!

1 στις 5
γυναίκες θα παρουσιάσουν πόνο στην ηβική σύμφυση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
τους, πράγμα εξαιρετικά άβολο και πολλές φορές και επώδυνο!

Ποια είναι να πιο συχνά συμπτώματα;

Συνήθως
εμφανίζεται ως ένας οξύς πόνος στο μπροστινό μέρος του …